GDPR

Estimated read time 2 min read

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (GDPR) to rozporządzenie w prawie UE dotyczące ochrony danych i prywatności dla wszystkich osób w Unii Europejskiej (UE) i Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).

Głównym celem GDPR jest przywrócenie obywatelom i mieszkańcom kontroli nad ich danymi osobowymi oraz uproszczenie środowiska regulacyjnego dla międzynarodowego biznesu poprzez unifikację rozporządzenia w UE.

Jeśli masz stronę internetową, która kieruje się do osób lub zbiera dane od osób w UE, musisz przestrzegać przepisów GDPR.

Obejmuje to:

Uzyskanie zgody od osób przed zbieraniem ich danych osobowych.

Udostępnianie osobom dostępu do ich danych osobowych i prawo do ich poprawiania lub usuwania.

Ograniczanie zbierania danych osobowych do tego, co jest konieczne dla celu, w którym są zbierane.

Zabezpieczanie danych osobowych przed nieautoryzowanym dostępem, użyciem lub ujawnieniem.

Zgłaszanie naruszeń ochrony danych odpowiedniemu organowi ochrony danych w ciągu 72 godzin.

Dostępne są różne zasoby pomagające w przestrzeganiu przepisów GDPR, w tym:

Strona internetowa GDPR: https://gdpr-info.eu/

Europejska Rada Ochrony Danych: https://edpb.europa.eu/

Brytyjski Urząd Komisarza ds.

Informacji: https://ico.org.uk/

Jeśli nie jesteś pewien, czy musisz przestrzegać przepisów GDPR, lub potrzebujesz pomocy w ich przestrzeganiu, powinieneś zasięgnąć profesjonalnej porady.

Oto kilka dodatkowych wskazówek dotyczących tworzenia strony internetowej zgodnej z GDPR:

Używaj jasnego i zwięzłego języka w swojej polityce prywatności.

Ułatwiaj osobom dostęp do ich danych osobowych i żądanie ich poprawienia lub usunięcia.

Zastosuj odpowiednie środki techniczne do zabezpieczania danych osobowych.

Wprowadź proces zgłaszania naruszeń ochrony danych odpowiedniemu organowi ochrony danych.

Szkol swój personel w zakresie GDPR i obowiązków związanych z przestrzeganiem przez twoją organizację.

Przestrzegając tych wskazówek, możesz pomóc w zapewnieniu, że twoja strona internetowa jest zgodna z GDPR i że chronisz prywatność swoich odwiedzających.