Zyski z gazociągu bałtyckiego: Ile to przynosi pieniędzy?

Estimated read time 4 min read

Według ekspertów Polska zarobi na gazociągu bałtyckim około 1 miliarda dolarów rocznie.

Dochód ten będzie pochodzić z następujących źródeł:

 • Opłaty za tranzyt gazu. Polska będzie pobierać opłaty za tranzyt gazu przez swój terytorium.

  Opłaty będą ustalane na podstawie warunków rynkowych.

 • Podatki. Polska będzie otrzymywać podatki od dochodów firm działających na gazociągu.
 • Bezpośrednie inwestycje. Budowa i eksploatacja gazociągu stworzy miejsca pracy i przyniesie bezpośrednie inwestycje w polską gospodarkę.

Dokładna wysokość dochodów Polski z gazociągu bałtyckiego będzie zależeć od kilku czynników, w tym objętości tranzytu gazu, cen gazu i warunków opłat.

Oto kilka dodatkowych szczegółów na temat każdego ze źródeł dochodów:

 • Opłaty za tranzyt gazu. Opłaty za tranzyt gazu zazwyczaj ustalane są na podstawie objętości gazu przepływającego przez gazociąg i odległości, jaką gaz pokonuje przez terytorium kraju.

  Według ekspertów opłaty za tranzyt gazu przez gazociąg bałtycki będą wynosić około 10 dolarów za milion metrów sześciennych gazu.

 • Podatki. Polska będzie otrzymywać podatki od dochodów firm działających na gazociągu.

  Te dochody będą obejmować podatek dochodowy, podatek od wartości dodanej i inne podatki.

 • Bezpośrednie inwestycje. Budowa i eksploatacja gazociągu stworzy miejsca pracy i przyniesie bezpośrednie inwestycje w polską gospodarkę.

  Według ekspertów bezpośrednie inwestycje w gazociąg bałtycki wyniosą około 2 miliardów dolarów.

Gazociąg bałtycki jest ważnym projektem dla Polski, ponieważ umożliwi krajowi dywersyfikację źródeł importu gazu i zmniejszenie zależności od Rosji.

Gazociąg będzie również sprzyjać rozwojowi polskiej gospodarki i tworzeniu nowych miejsc pracy.

Ciągłe dostawy z Baltic Pipe.

Umowa z Duńczykami podpisana

Operatorzy polskiego i duńskiego systemu przesyłowego zobowiązali się do wspólnego promowania wolnych przepustowości Baltic Pipe dla potrzeb uczestników rynku w regionie Morza Bałtyckiego i Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Ukrainy.

Porozumienie podpisano w Danii w obecności minister klimatu i środowiska Anny Moskwy oraz duńskiego ministra klimatu, energii i zaopatrzenia Larsa Aagaarda (Ministerstwo Klimatu, Twitter)

Zapewnienie bezpiecznych i ciągłych dostaw gazu gazociągiem Baltic Pipe oraz rozwijanie nowych obszarów związanych z nisko i zeroemisyjnymi źródłami energii, w tym biometanem i wodorem, przewiduje umowa podpisana przez Gaz-System i Energinet – podała w czwartek polska spółka.

Operatorzy polskiego i duńskiego systemu przesyłowego zobowiązali się do wspólnego promowania wolnych przepustowości Baltic Pipe dla potrzeb uczestników rynku w regionie Morza Bałtyckiego i Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Ukrainy.

26 kwietnia br.

operatorzy gazowych systemów przesyłowych z Polski i Danii podpisali Memorandum of Cooperation.

Porozumienie ustanawia ramy współpracy pomiędzy Gaz-System i Energinet w celu przyspieszenia transformacji energetycznej i wzmocnienia regionalnego bezpieczeństwa energetycznego w Europie – poinformował krajowy operator.

Jak wyjaśniono, celem współpracy obu operatorów jest zapewnienie bezpiecznych i ciągłych dostaw gazu ziemnego gazociągiem Baltic Pipe oraz rozwijanie nowych obszarów związanych z nisko i zeroemisyjnymi źródłami energii, w tym biometanem i wodorem.

Kluczowy projekt dla bezpieczeństw

Prezes Gaz-Systemu Marcin Chludziński podkreślił, że jego firma wspólnie z Energinetem zrealizowała Baltic Pipe, kluczowy projekt dla bezpieczeństwa energetycznego Polski.

– Wpisując się w cele polityki klimatycznej Unii Europejskiej chcemy mieć udział w ograniczeniu emisyjności gospodarki europejskiej. Podpisane porozumienie umożliwia podjęcie przez obie spółki skoordynowanych działań dla opracowania ram legislacyjnych oraz wdrożeniowych dla rozwiązań technicznych w obszarze przesyłu biometanu i wodoru – podkreślił.

Prezes Energinetu Thomas Egebo wskazał, że obie firmy „koncentrują się obecnie na przyspieszonej dekarbonizacji poprzez zielone gazy i zwiększaniu regionalnego bezpieczeństwa dostaw gazu”.

Jak podkreślono, obie spółki w umowie zadeklarowały „podjęcie współpracy w celu realizacji założeń klimatycznych UE poprzez opracowywanie i wdrażanie krajowych polityk i strategii z tego obszaru”.

„W tym celu spółki będą ściśle współpracować na forum międzynarodowych organizacji branżowych.

Dla realizacji tych działań powołają grupy robocze w kilku sektorach badawczo-rozwojowych, w tym Baltic-Pipe, biometan i wodór z udziałem specjalistów w tych obszarach” – podano.

Możesz również lubić:

Więcej od autora